Strona główna
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor
Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

Baza produktów do budowy

Wiesław Piątek Przedsiębiorstwo Robót Podwodnych I Hydrotechnicznych Hydromor

81-585, Gdynia, Grenadierów 6

www.pracenurkowehydromor.pl
Gdyniańska firma Hydromor specjalizuje się w robotach podwodnych i hydrotechnice, oferując przeglądy, diagnostykę techniczną obiektów i urządzeń, inwentaryzację oraz badania budowli podwodnych. Wykonuje prace hydrotechniczne, takie jak budowa i remonty obiektów, uszczelnianie nabrzeży oraz prace przy budowlach. Oferują szeroki zakres prac nurkowych realizowanych przez wykwalifikowanych nurków, cięcie stali i spawanie metali pod wodą, betonowanie oraz układanie kabli i rurociągów. Dodatkowo świadczą usługi filmowania podwodnego. Hydromor posiada uprawnienia rzeczoznawców w zakresie robót podwodnych i współpracuje z instytucjami naukowymi oraz biurami projektowymi.